Telfort Glasvezel + IPTV [DUTCH]

Intro

Na de levering van Telfort Glasvezel direct de router van Telfort vervangen door een Ubiquiti Edgerouter 4. Daar liep ik, net als zovelen, tegen een aantal problemen aan waardoor met name IPTV niet werkte. In deze tutorial leg ik uit hoe ik mijn router heb ingesteld.

Table of Contents

Setup wizard

Zoals je kan zien komt Telfort binnen op eth0, IPTV (uitgaand naar set-up box) op zijn eigen netwerk/poort op eth1 (192.168.3.0) en LAN op eth3. (192.168.2.0)

Eerst maken we een basic setup aan via de wizard WAN2+2LAN, waardoor we met een vrij basis configuratie kunnen starten. WAN (eth0) wordt doorgezet naar (in mijn situatie) LAN (eth3). Deze wizard zorgt ervoor dat NAT en een aantal firewall regels worden toegepast. Zorg dat eth0 ingesteld is op DHCP en zet VLAN op 34.

Ik heb ervoor gekozen dat IPTV zijn eigen netwerk/poort heeft (eth1). Dit is een optionele stap en voor de meeste gebruikers niet nodig.

Nadat de wizard is afgerond heb je als het goed is een IP adres gekregen van Telfort. Het eerste wat we gaan wijzigen is het MAC adres van eth0.34. Als de tweede VLAN (IPTV / VLAN4) op eth0 wordt aangemaakt zorgt dit anders voor problemen met het verkrijgen van een IP adres op een of beide VLANs.

configure

set interfaces ethernet eth0 vif 34 mac 4C:1B:86:64:6F:0D

commit
save
exit

Bovengenoemde MAC adres heb ik overgenomen van de originele Telfort router. Die van jou zal anders zijn.

IPTV

Nu kunnen we de IPTV VLAN aanmaken

configure
 
set interfaces ethernet eth0 vif 4 address dhcp
set interfaces ethernet eth0 vif 4 description "IPTV Extern"
set interfaces ethernet eth0 vif 4 dhcp-options client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
set interfaces ethernet eth0 vif 4 dhcp-options client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
set interfaces ethernet eth0 vif 4 dhcp-options default-route no-update
set interfaces ethernet eth0 vif 4 dhcp-options name-server update
set interfaces ethernet eth0 vif 4 dhcp-options default-route-distance 210
 
commit
save
exit

Als alles goed verlopen is heb je een IP adres verkregen op VLAN4. Check dit via het dashboard of via:

show dhcp client leases

Vervolgens de DHCP server configuratie aanpassen

configure
 
set service dhcp-server global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
set service dhcp-server global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
 
commit
save
exit

Let op! ip-address in bovengenoemde code is een variabele. Deze NIET vervangen door een zelf ingevuld IP adres.

Zodra dat geregeld is kunnen we de route IPTV instellen. Verkeer van en naar de Telfort IPTV server moet worden gerouteerd via VLAN4. Om dit te realiseren hebben we het ‘next hop’ IP adres nodig door het aanmaken van een DHCP exit hook script.

sudo su
vi /config/user-data/rfc3442-classless-routes

En plaats de volgende code in dat bestand. Dit zorgt ervoor dat de kernel de route naar IPTV automatisch in de routing tabel zet.

RUN="yes"


if [ "$RUN" = "yes" ]; then
	if [ -n "$new_rfc3442_classless_static_routes" ]; then
		if [ "$reason" = "BOUND" ] || [ "$reason" = "REBOOT" ]; then

			set -- $new_rfc3442_classless_static_routes

			while [ $# -gt 0 ]; do
				net_length=$1
				via_arg=''

				case $net_length in
					32|31|30|29|28|27|26|25)
						net_address="${2}.${3}.${4}.${5}"
						gateway="${6}.${7}.${8}.${9}"
						shift 9
						;;
					24|23|22|21|20|19|18|17)
						net_address="${2}.${3}.${4}.0"
						gateway="${5}.${6}.${7}.${8}"
						shift 8
						;;
					16|15|14|13|12|11|10|9)
						net_address="${2}.${3}.0.0"
						gateway="${4}.${5}.${6}.${7}"
						shift 7
						;;
					8|7|6|5|4|3|2|1)
						net_address="${2}.0.0.0"
						gateway="${3}.${4}.${5}.${6}"
						shift 6
						;;
					0)	# default route
						net_address="0.0.0.0"
						gateway="${2}.${3}.${4}.${5}"
						shift 5
						;;
					*)	# error
						return 1
						;;
				esac

				# take care of link-local routes
				if [ "${gateway}" != '0.0.0.0' ]; then
					via_arg="via ${gateway}"
				fi

				# set route (ip detects host routes automatically)
				ip -4 route add "${net_address}/${net_length}" \
					${via_arg} dev "${interface}" >/dev/null 2>&1
			done
		fi
	fi
fi

Vervolgens opslaan en afsluiten

<CTRL> + :
wq <ENTER>

Daarna het DHCP exit hook script dat aangeroepen wordt zodra er succesvol een IP adres is verkregen.

sudo su
vi /config/scripts/post-config.d/copy-rfc3442-classless-routes

De volgende code in dat bestand plaatsen

#!/bin/bash
file="/etc/dhcp3/dhclient-exit-hooks.d/rfc3442-classless-routes"
if [ ! -f $file ]
then
	cp /config/user-data/rfc3442-classless-routes /etc/dhcp3/dhclient-exit-hooks.d/
	chmod 755 /etc/dhcp3/dhclient-exit-hooks.d/rfc3442-classless-routes
fi

Wederom opslaan en afsluiten

<CTRL> + :
wq <ENTER>

En leesbaar maken

chmod 744 /config/scripts/post-config.d/copy-rfc3442-classless-routes

Tevens een NAT regel aanmaken voor IPTV

configure
 
set service nat rule 5000 description IPTV
set service nat rule 5000 outbound-interface eth0.4
set service nat rule 5000 log disable
set service nat rule 5000 protocol all
set service nat rule 5000 destination address 213.75.112.0/21
set service nat rule 5000 type masquerade

commit
save
exit

Als laatste stap het instellen van de IGMP proxy

configure
 
set protocols igmp-proxy interface eth0.4 alt-subnet 0.0.0.0/0
set protocols igmp-proxy interface eth0.4 role upstream
set protocols igmp-proxy interface eth0.4 threshold 1
set protocols igmp-proxy interface eth1 alt-subnet 0.0.0.0/0
set protocols igmp-proxy interface eth1 role downstream
set protocols igmp-proxy interface eth1 threshold 1
 
commit
save
exit

Je ziet dat ik hier eth1 als downstream interface heb ingesteld. Mocht je na de wizard alles standaard hebben gelaten dan zal dit in jouw situatie switch0 of br0 zijn.

Internet en IPTV zouden nu beide correct moeten functioneren.

PayPal

Heeft deze tutorial je geholpen ? Overweeg om te doneren

Pages: 1 2